Hyppää sisältöön

Hallitus ja työryhmät

Teollisuuden palkansaajat TP ry:n hallitus 2023-2024

Hallituksen kokoonpano:

Tekniikan akateemiset TEK
Puheenjohtaja Jari Jokinen
varajäsen
Teemu Hankamäki
Toimihenkilöliitto Erto ry
Varapuheenjohtaja Juri Aaltonen
varajäsen
Saara Arola
Paperiliitto
Varapuheenjohtaja Petri Vanhala
varajäsen
Sami Laakso
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Jarkko Arpula
varajäsen
Ismo Kokko
Ammattiliitto Pro
Jorma Malinen
varajäsen
Anssi Vuorio
Ilmailualan Unioni IAU
Juhani Haapasaari
varajäsen
Sami Rajala
Insinööriliitto IL ry
Petteri Oksa
varajäsen
Samu Salo
Meijerialan Ammattilaiset MVL ry
Markku Salomaa
varajäsen
Ilona Snellman
Rautatiealan Unioni RAU ry
Markku Lehtinen
varajäsen
Pekka Romu
Suomen Ekonomit
Liisa-Johanna Pesonen
varajäsen
Mika Parkkari
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Veli-Matti Kuntonen
varajäsen
Lea Väänänen
Suomen Konepäällystöliitto SKL
Riku Muurinen

Suomen Merimies-Unioni SMU
Joachim Alatalo
varajäsen
Heikki Karla
Sähköliitto
Hannu Luukkonen
varajäsen
Jari Ollila
Teollisuusliitto
Turja Lehtonen
varajäsen
Jyrki Virtanen

Työryhmät

TP ry:n hallituksen alaisina vakituisina valmistelu- ja asiantuntijatyöryhminä toimii jäsenliittojen asiantuntijoista koostuvat kolme työryhmää. Työryhmien jaottelu vastaa asiasisällöltään pohjoismaisen ja eurooppalaisen ay-liikkeen jaottelua.

Sopimuspoliittinen työryhmä

Sopimuspoliittisen työryhmän perustehtävä on tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä edistää teollisuuden ja sen ammattiliittojen asemaa, sopimustoimintaa ja yhteistyötä suomalaisessa työmarkkinapolitiikassa.

Työryhmän kokoonpano:

Ammattiliitto Pro
Puheenjohtaja Anssi Vuorio
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Lauri Tiainen
Meijerialan Ammattilaiset MVL ry
Ilona Snellman
Toimihenkilöliitto Erto ry
Juri Aaltonen
Insinööriliitto IL ry
Petteri Oksa
Paperiliitto
Markku Häyrynen
Rautatiealan Unioni RAU ry
Vesa Laitinen
Suomen Ekonomit
Mika Parkkari
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Erkki Rantamaa
Suomen Konepäällystöliitto SKL
Riku Muurinen
Sähköliitto
Jari Ollila
Tekniikan Akateemisten liitto TEK
Teemu Hankamäki
Teollisuusliitto
Jyrki Virtanen

Työympäristötyöryhmä

Työympäristötyöryhmän perustehtävä on tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä vaikuttaa kansalliseen ja kansainväliseen lainsäädäntöön sosiaaliturvaan, työkykyyn, työssäjaksamiseen, työhyvinvointiin ja työsuojeluun liittyvissä asioissa.

Työryhmän kokoonpano:

Teollisuusliitto
Puheenjohtaja Vesa Kotaviita
Ammattiliitto Pro
Tanja Luukkanen
Auto- ja Kuljetusalan työntekijäliitto AKT
Pasi Ritokoski
Meijerialan Ammattilaiset MVL ry
Ilona Snellman
Paperiliitto
Eero Vekkeli
Rautatiealan Unioni RAU ry
Vesa Laitinen
Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry
Jouni Hiltunen
Sähköliitto
Jarkko Korhola
Tekniikan Akateemiset TEK
Sirkku Pohja

Yhteistoimintatyöryhmä

Yhteistoimintaryhmän perustehtävä on tuottaa TP ry:n edunvalvontaan edellytyksiä edistää ay-liikkeen yhteistyötä ja parantaa henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia kansainvälisessä edunvalvonnassa ja EWC-toiminnassa.

Työryhmän kokoonpano:

Teollisuusliitto
Puheenjohtaja Tarja Loppi
Ammattiliitto Pro
Sari Vaittinen
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT
Niko Blom
Meijerialan Ammattilaiset MVL ry
Markku Salomaa
Ilmailualan Unioni IAU
Sami Rajala
Insinööriliitto IL ry
Maria Jauhiainen
Paperiliitto
Markku Lihavainen
Rautatiealan Unioni RAU ry
Maria Säteri
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Lea Väänänen
Suomen Konepäällystöliitto SKL
Pasi Korhonen
Sähköliitto
Jaakko Aho
Tekniikan Akateemiset TEK
Sirkku Pohja
Toimihenkilöliitto Erto ry
Saara Arola