Hyppää sisältöön

Jäsenliitot

Jäsenliitot

Ammattiliitto Pro

Pro – yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista. Ammattiliitto Pro on suurin yksityisen sektorin toimihenkilöliitto ja Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n jäsenliitto. Pro on suomalaisen työelämän ja työmarkkinoiden vahva ja vastuullinen vaikuttaja. Sen toiminta perustuu laajaan jäsenkuntaan ja vakaaseen talouteen. Jäseniä on 115 000, joista työmarkkinoilla 85 000.

proliitto.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry on noin 45 000 jäsenen ammattiliitto ja vahva edunvalvoja. Liiton jäsenet työskentelevät autoliikenne-, ahtaus-, säiliöauto- ja öljytuote-, matkailu-, huolinta- ja liikenneopetusaloilla, huoltokorjaamoissa, terminaaleissa ja lentokoneiden matkustamoissa.

akt.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Ilmailualan Unioni IAU ry

Ilmailualan Unioni IAU ry:llä on yli 2 500 jäsentä seitsemässä ammattiosastossa. Jäsenet työskentelevät ilmailualan maapalveluissa, lentokoneiden korjaus- ja huoltotehtävissä, lennonvarmistustekniikassa ja turvatarkastuksessa.

iau.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Insinööriliitto

Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 70 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita. Insinööriliitto vaikuttaa edunvalvonnan kärkijoukossa ja on tiukasti kiinni työelämän arjessa. Liitto tarjoaa turvaa, menestymisen mahdollisuuksia ja korkealaatuisia palveluita.

ilry.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Meijerialan Ammattilaiset MVL ry on meijerialan erikoiskoulutettujen ja ammattilaisten etujärjestö. Jäsenet vastaavat tuotteiden valmistuksesta, työnjohdosta ja asiantuntijatason tehtävistä meijereissä. Liiton tarkoituksena on jäsentensä taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman parantaminen. Liiton tärkeimmät tehtävät ovat neuvoa ja neuvotella työehdoista, palkkauksesta, työajoista ja lomista. MVL on perustettu vuonna 1945 ja se kuuluu STTK:hon.

mvl.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Paperiliitto

Paperiliitto on paperi-, kartonki- ja sellutehtaiden sekä paperinjalostuksen työntekijöiden ammattiliitto. Paperiliitto on perustettu vuonna 1906. Liitolla on 57 ammattiosastoa eri puolilla maata. Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingin Hakaniemessä. Liitolla on työmarkkinoiden käytettävissä olevia jäseniä 12 200.

paperiliitto.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Rautatiealan Unioni RAU ry

Rautatiealan Unioni RAU ry on n. 4 000 jäsenen ammattiliitto (työikäisiä 2 000). Jäseniä ovat veturinkuljettajat tai vastaavissa vetokalustotehtävissä toimivat henkilöt sekä rautatiealan toimihenkilöt kuten liikenneohjaajat, palveluneuvojat ja käyttökeskuspäivystäjät. Liitto solmii kolme työehtosopimusta. RAU perustettiin 16.11.2018, kun Veturimiesten liitto ja Rautatievirkamiesliitto yhdistyivät.

raury.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Suomen Ekonomit

Suomen Ekonomit on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. Liiton muodostavat 25 ekonomiyhdistystä ja 14 opiskelijayhteisöä. Meitä on jo yli 50 000 ja olemme Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö.

ekonomit.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL

Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL on elintarvikealalla työskentelevien työntekijöiden, kotimaisen ruuan ja juoman tekijöiden, oma ammattiliitto. Neuvottelemme elintarvikealan työntekijöiden palkkojen ja muiden työehtojen vähimmäisehdot, koulutamme edunvalvontaan sekä tarjoamme jäsenetuja, kuten työsuhdeneuvonnan ja oikeusavun.

selry.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Suomen Konepäällystöliitto

Suomen Konepäällystöliitto perustettiin Tampereella 1906. Liiton tehtävänä on jäsenkunnan etujen valvominen työelämässä, jäsenkunnan sosiaalisten, ammatillisten ja taloudellisten etujen edistäminen. Jäsenistöä työskentelee kaikilla sektoreilla; teollisuudessa, merenkulussa, valtion palveluksessa sekä kuntatyönantajan palveluksessa.

konepaallystoliitto.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Suomen Merimies-Unioni SMU ry

Suomen Merimies-Unioni SMU ry:llä on noin 9 500 jäsentä, joista työelämässä on noin 6 200. He työskentelevät merenkulkuun liittyvissä tehtävissä meri- ja sisävesiliikenteessä tai maissa. Suomen Merimies-Unioni SMU ry on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n jäsen.

smu.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Sähköliitto

Sähköliitto on perustettu Tampereella 1955 ja se solmii 14 eri työehtosopimusta. Liitto on pääsopijana sähköistys- ja sähköasennusalalla sekä energia-ICT-verkostoalalla. Liitto tekee työehtosopimukset myös useille teollisuusaloille. Sähköliiton jäsenmäärä on kaikkiaan noin 34 000.

sahkoliitto.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Tekniikan akateemiset TEK

TEK on diplomi-insinöörien, arkkitehtien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö. Tekniikan akateemiset TEK edistää tekniikkaa ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi. TEK on yksi Akavan suurimmista jäsenjärjestöistä.

tek.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Teollisuusliitto

Teollisuusliitto on Suomen suurin teollisuuden ammattiliitto. Liittoon kuuluu yli 200 000 jäsentä, jotka työskentelevät 35 sopimusalalla. Teollisuusliiton keskeisimpänä tavoitteena on parantaa työehtoja neuvottelemalla ja sopimalla. Liitto on Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön, eli SAK:n jäsen.

teollisuusliitto.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Toimihenkilöliitto Erto ry

Toimihenkilöliitto Erto on olemassa, jotta kaikilla olisi parempi työelämä. Erto on yhteiskunnallinen keskustelija ja neuvottelija, jonka 13 000 jäsentä työskentelevät yksityisillä aloilla asiantuntijatehtävissä.

erto.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)