Hyppää sisältöön

KORONAN VAIKUTUKSET TYÖHYVINVOINTIIN

Työhön paluuta tulee nyt suunnitella tarkkaan. On otettava huomioon erityisesti riskiryhmään kuuluvat ja he, joiden lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia, muistuttaa TP:n työnympäristötyöryhmän sihteeri Tarja Luukkanen.

Tämä vuosi tulee jäämään historiaan ajanjaksona, jolloin pieni, mutta sitäkin haasteellisempi vihollinen laittoi koko maailman polvilleen lyhyessä ajassa. Koronavirus lähti liikkeelle kaukaa Aasiasta ja rantautui lopulta myös tänne peräpohjolaan. Jouduimme sopeutumaan uudenlaisiin tapoihin elää ja työskennellä. Tämä tarkoitti monella työpaikalla siirtymistä etätöihin, halusipa sitä tai ei. Piti nopeasti opetella käyttämään uusia viestintävälineitä ja sopeutua yksin työskentelyyn. Sosiaalinen tuki painui minimiin. Johto joutui opettelemaan uusia tapoja huolehtia töiden sujumisesta ja työntekijöiden pärjäämisestä. Poikkeustilanteessa esimiesten on erityisen tärkeää pitää tiiviisti yhteyttä alaisiinsa ja varmistaa heidän jaksamisensa ja selviytymisensä työssä. Työyhteisön tarjoama sosiaalinen tuki on tärkeää, ja tämä on hyvä muistaa myös etätöissä. Monilla työpaikoilla onkin otettu tavaksi esimerkiksi yhteiset aamukahvit Skypen tai Teamsin välityksellä.

Kaikilla työpaikoilla ei etätyöhön siirtyminen ole ollut mahdollista. Työsuojelun väki on pysynyt kiireisenä selvittäessään työpaikan riskin paikkoja sekä keinoja välttää virukselle altistuminen tai vähintään minimoida riski sille. Tilannetta ei ole helpottanut se, että varsinkin alkuvaiheessa suojavälineistä ja jopa käsidesistä tuli nopeasti huutava pula.

Osa työpaikoista meni osin tai kokonaan kiinni. Lomautukset ja jopa irtisanomiset ovat tulleet yllätyksinä sellaisillakin aloilla, joilla ne ovat olleet aikaisemmin harvinaisempia. Monien mielen valtasi pelko omasta ja läheisten terveydestä ja kun siihen päälle tuli vielä huoli taloudellisesta pärjäämisestä, ei ole ihme, että ihmisten jaksaminen on ollut koetuksella.

Vaikka rajoituksia on alettu purkaa, kriisi ei ole vielä ohi. Epävarmuus jäytää edelleen. Onneksi kesälomakausi suo helpotusta ja mahdollisuuden hengähtää, vaikkakin monen lomasuunnitelmatkin menivät uusiksi koronan vuoksi. Lomien jälkeen, jos tilanne niin sallii, palaillaan monilla työpaikoilla pikkuhiljaa normaaliin arkeen. Niin normaaliin, kuin se ylipäätään on mahdollista. Työhön paluuta tuleekin nyt suunnitella tarkkaan. On otettava huomioon erityisesti riskiryhmään kuuluvat ja he, joiden lähipiirissä on riskiryhmään kuuluvia. Tämä tarkoittaa jälleen riskien arvioinnin päivittämistä ja toimenpiteiden suunnittelemista ja toteuttamista. On myös huomioitava, että korona-aika on eräänlainen kriisitilanne ja se on kohdellut ihmisiä hyvinkin eri tavoin. Yhden elämään se ei ole välttämättä vaikuttanut kovinkaan suuresti, kun taas toisella on voinut olla hyvinkin vaikeaa. Tilanteen käsittely esimerkiksi esimiehen kanssa on todella tärkeää. Laajennetun työterveyshuollon piiriin kuuluvilla työpaikoilla on hyvä tuoda vahvasti esiin mahdollisuus hyödyntää työterveyshuollon palveluita.

Kaikessa on kuitenkin puolensa ja uskon, että tämä kriisi tulee jättämään pysyvät jälkensä työelämään. Suhtautuminen etätöihin tulee muuttumaan positiivisemmaksi ja niillä työpaikoilla, joilla se on mahdollista, myös lisääntymään. Pitkien työmatkojen jäädessä vähemmälle, paranee työntekijöiden jaksaminen ja siinä samalla myös ympäristö kiittää.

Kirjoittaja

Tanja Luukkanen

Ammattiliitto Pro:n työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija ja TP:n työympäristötyöryhmän sihteeri.

@TanjaLuukkanent


Jaa somessa:

Sinua voisi kiinnostaa

Kaikki ajankohtaiset