Hyppää sisältöön

Tuore kyselytutkimus ulkosuomalaisista ja paluumuuttajista osoittaa: Työ pitää suomalaisia ulkomailla – Suomeen palataan muista syistä

Paluumuuttajissa on suurempi osuus niitä, jotka harkitsevat Suomesta lähtöä kuin ulkosuomalaisissa on Suomeen paluuta harkitsevia. Asiaa on selvitetty tutkimushankkeessa, joka etsii ratkaisuja maamme osaajapulaan.

Ulkosuomalaiset ja paluumuuttajat painottavat asuinmaan valinnassa erityisesti työmahdollisuuksia. Molemmat ryhmät arvioivat työmahdollisuuksien ja uranäkymien olevan parempia ulkomailla kuin Suomessa. Valtaosa olisi kuitenkin kiinnostunut työskentelemään suomalaiselle työnantajalle joko kokonaan tai osin etätyötä tehden.

Ulkosuomalaiset ja paluumuuttajat arvostavat Suomessa erityisesti luonnonläheisyyttä, turvallisuutta ja sosiaaliturvan tasoa. Paluumuuttajien Suomeen paluun yleisimmät syyt liittyvät kotimaassa oleviin läheisiin ja ystäviin tai haluun asua Suomessa.

Lähes jokainen työvoimaan kuuluvista (93 %) paluumuuttajista on työskennellyt paluunsa jälkeen, ja työllistyminen on tavallisesti varsin nopeaa. Paluumuuttajien ja ulkosuomalaisten näkemys kuitenkin on, ettei Suomessa arvosteta ulkomaisia tutkintoja, ulkomailla hankittua työkokemusta, ulkomailla vietettyä aikaa ja ulkomaisia verkostoja. 71 % työvoimaan kuuluvista paluumuuttajista on osaamistaan vastaavissa töissä Suomessa.

Valtaosa kaikista palaajista kokee kotiutuneensa Suomeen hyvin (61 %). Kotiutuminen kestää tavallisesti korkeintaan vuoden – toisaalta joka viides vastaaja ei koe kotiutuneensa. Myös perhe ja puoliso ovat kotiutuneet lähes vastaavalla tavalla.

Ulkosuomalaisista 34 prosenttia pitää jokseenkin tai erittäin todennäköisenä muuttoa Suomeen tulevaisuudessa. Paluumuuttajista 52 prosenttia pitää jokseenkin tai erittäin todennäköisenä muuttoa pois Suomesta tulevaisuudessa.

Tiedot selviävät ulkosuomalaisille ja paluumuuttajille suunnatusta kyselytutkimuksesta. Kyselyt toteutettiin 15.2.–13.3.2022, ja niihin vastasi sekä paluumuuttajia (N=252) että ulkosuomalaisia (N=895). Tutkimuksen toteutti E2 Tutkimus osana Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta, jossa Teollisuuden palkansaajat on mukana.

Tuloksista voit lukea tarkemmin täällä: https://www.kvosaajiensuomi.com/ajankohtaista/hankkeen-ulkosuomalaisia-ja-paluumuuttajia-koskeva-raportti-julkaistu (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

* * * * *

Tietoa tutkimuksesta

Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta rahoittavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus, Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT, Keva, Tekniikan Akateemiset, Teollisuuden palkansaajat, ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland, sekä Helsingin, Espoon, Tampereen ja Oulun kaupungit.

Tutkimuksen toteuttaa yleishyödyllinen tutkimuslaitos E2 Tutkimus. E2 Tutkimus on monitieteinen tutkimuslaitos, joka palvelee tiedolla kuntia, ministeriöitä, yrityksiä, järjestöjä, säätiöitä, poliittista päätöksentekoa ja mediaa. Hankkeen toteutusaika 10/2021–3/2023. Työ valmistuu ennen kevään 2023 eduskuntavaaleja.

Tutkimushankkeessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: Miten Suomesta voi tulla osaajia kutsuva, sitouttava ja vetovoimainen maa, jonne ulkosuomalaisen on mutkatonta palata tai ulkomaalaisen tulla töihin? Miten Suomen rakentamiseen voisi osallistua myös maamme ulkopuolelta?

Lisätietoja hankkeesta: https://www.kvosaajiensuomi.com/ (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)


Jaa somessa:

Sinua voisi kiinnostaa

Kaikki ajankohtaiset