Hyppää sisältöön

TYÖELÄMÄSSÄ SUKUPOLVET AJATELTUA LÄHEMPÄNÄ TOISIAAN – Ay-liike ja työehtosopimukset nähdään tärkeinä, työn murros aiheuttaa epävarmuutta

Työ on tärkeää sekä nuorille että keski-ikäisille, mutta molempia ikäryhmiä huolestuttaa ainainen kiire sekä oma jaksaminen. Suomalaiset ovat hyvin ay-henkisiä: Useampi kuin kaksi kolmesta ajattelee, että ammattiyhdistysliikettä tarvitaan pitämään huoli palkansaajien eduista ja yli puolet pitää työmarkkinajärjestöjen käymiä työehtosopimusneuvotteluita parhaana tapana huolehtia pelisäännöistä työmarkkinoilla.

E2 Tutkimus, JHL, PAM, Pro, Paperiliitto ja Teollisuuden Palkansaajat julkistivat tutkimuksen ”Työn sukupolvet – tutkimus nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä.” Raportissa vertaillaan nuorten ja keski-ikäisten näkemyksiä ja tarkastellaan sukupolvien välistä suhdetta.

Työ on tärkeää, mutta kiire ja jaksaminen ovat huolena

Työelämän keskeiset kysymykset yhdistävät nuoria ja keski-ikäisiä. Molemmat ikäryhmät pitävät ansiotyötä tärkeänä. Yli puolet kaikista suomalaisista (54 %) kokee työnsä innostavaksi ja palkitsevaksi. Työstään innostuneita on yhtä paljon nuorissa ja keski-ikäisissä.

Sekä nuoret että keski-ikäiset ovat ahdistuneita siitä, ettei huolelliseen työntekoon ole aikaa. Lähes puolet suomalaisista (44 %) kokee työn niin kiireiseksi, että pelkää kuormittuvansa liikaa. Naiset kokevat kuormitusta miehiä useammin.

Työelämän murros aiheuttaa epävarmuutta molemmissa ikäryhmissä

Yli puolet (61 %) suomalaisista uskoo työelämän hyötyvän lähitulevaisuuden teknologisesta kehityksestä. Sekä nuoret että keski-ikäiset ovat motivoituneita kouluttautumaan työelämän muuttuessa.

Kehitykseen liitetään kuitenkin riskejä siitä, että työpaikat vähenevät ja ammattialat eriytyvät menestyviin ja taantuviin. Kummassakin ikäryhmässä huolestuttaa kehityksen nopeus ja oma kyky sopeutua sen tuomiin työelämän muutoksiin.

Ammattiyhdistysliike ja työehtosopimukset nähdään tärkeinä

Seitsemän kymmenestä suomalaisesta (69 %) ajattelee, että ammattiliittoja tarvitaan huolehtimaan palkansaajien eduista. Naisten (78 %) keskuudessa myönteinen suhtautuminen on yleisempää kuin miesten (61 %).

Yli puolet suomalaisista (53 %) pitää työmarkkinajärjestöjen käymiä työehtosopimusneuvotteluita parhaana tapana huolehtia pelisäännöistä työmarkkinoilla. Alle viidennes (16 %) on toista mieltä.

Kyselyssä selvitettiin myös suomalaisten tietämystä sopimisen perusteista. Erityisesti nuoret arvioivat, että heidän ikäpolvensa tietää vain vähän ammattiliitoista ja sopimisesta työmarkkinoilla. Nuori korkeasti koulutettu mies kertoi haastattelussa: ”No mun mielestä tämän asian käsittelyä laiminlyötiin tosi paljon jo ihan yhteiskuntaopin tunneilla silloin 9-luokalla.”

”Työn sukupolvet – tutkimus nuorten ja keski-ikäisten työelämänäkemyksistä” julkistettiin 14.4.2021 klo 10.

Raportti on luettavissa täällä:

Työn sukupolvet -raportti perustuu kahteen aineistoon: kyselyyn, johon vastasi 4254 henkilöä (edustava otos Manner-Suomen aikuisväestöstä, aineisto kerätty internetpaneelilla 10.-17.6.2020) sekä nuorten (25–29-vuotiaat) ja keski-ikäisten (50–55-vuotiaat) ryhmähaastatteluihin, joihin osallistui yhteensä 47 henkilöä. Haastattelut toteutettiin lokakuussa 2020.

Tutkimuksen ovat tehneet ohjelmajohtaja, VTT Jenni Simonen sekä tutkimuskoordinaattori, YTM Aino Heikkilä ja tutkija, VTT Jussi Westinen E2 Tutkimuksesta.

Lisätietoa tutkimuksesta:

VTT Jenni Simonen, ohjelmajohtaja (hankkeen vastaava tutkija), E2 Tutkimus, 050 3465021, jenni.simonen@e2.fi

VTT Jussi Westinen, tutkija, E2 Tutkimus, 040 833 5799, jussi.westinen@e2.fi

Lisätietoa Sukupolvien huolet ja voimat -hankekokonaisuudesta (v. 2020–22): Karina Jutila, YTT, johtaja, E2 Tutkimus, 050 5515 361, karina.jutila@e2.fi

Merja Jutila Roon, PhD, pääsihteeri, Teollisuuden palkansaajat, 050 325 4427, merja.jutila-roon@tpry.fi


Jaa somessa:

Sinua voisi kiinnostaa

Kaikki ajankohtaiset