Hyppää sisältöön

UUSI TUTKIMUS KERTOO: Sukupolvet odottavat työelämältä erilaisia asioita – mutta yhteistyö vahvistaa molemminpuolista ymmärrystä

Erilaiset odotukset vuorovaikutuksesta saattavat aiheuttaa jännitteitä ikäryhmien välille. Yhteiset tavoitteet ja ongelmanratkaisu sekä työpareina työskentely yli sukupolvirajojen vahvistavat ikäryhmien yhteistyötä.

Osa nuorista ja varttuneista on epävarmoja asemastaan työelämässä. Tämän seurauksena varttuneet voivat olla haluttomia jakamaan osaamistaan ja tukemaan nuorten kehittymistä ammattilaisina. Nuoret voivat puolestaan ajautua tekemään yli voimavarojensa, mikä johtaa uupumiseen.

Työpaikan toimintatapoja määriteltäessä varttuneilla on yleensä enemmän vaikutusvaltaa. Nuorten sivuuttaminen heikentää ikäryhmien välistä luottamusta ja työyhteisön kykyä ratkoa ongelmia ja sopeutua muuttuviin tilanteisiin.

Tiedot selviävät tutkimuksesta, johon haastateltiin nuoria, alle 30-vuotiaita ja varttuneita, 50–65-vuotiaita suorittavan työn tekijöitä sekä työnjohtoa. Haastateltuja ammattiryhmiä olivat lähi- ja sairaanhoitajat, henkilökohtaiset avustajat, hoiva-alan asiakaspalvelijat, pikaruokaravintolan työntekijät ja metsäkoneenkuljettajat. Tutkimuksen toteutti E2 Tutkimus osana Tulevaisuuden Suomen tekijät -tutkimushanketta.

Työkavereiden väliseltä vuorovaikutukselta odotetaan erilaisia asioita: varttuneet kaipaavat kasvokkaista vuoropuhelua, nuoret viihtyvät puhelinta selaten. Sekä nuoret että varttuneet suosivat omanikäistensä seuraa, mikä lisää ikäryhmien välisiä väärinkäsityksiä ja ennakkoluuloja.

Yhteiset tavoitteet ja ongelmanratkaisu työpaikalla vahvistavat ikäryhmien yhteistyötä. Myös työpareina työskentely yli sukupolvirajojen koetaan palkitsevaksi.

Tutkimuksen tehnyt väitöskirjatutkija Aino Heikkilä E2 Tutkimuksesta painottaa:

Työntekijän parasta ikää ei pitäisi yrittää määritellä, vaan ottaa ihminen ominaisuuksineen mukaan työelämään. Ikäjohtamisella tarkoitetaan usein varttuneempien työntekijöiden tukemista, mutta viisasta ikäjohtamista olisi tunnistaa muidenkin ikäryhmien erityispiirteet ja epävarmuudet sekä hyödyntää erilaista osaamista työn arjessa.

*****

Tietoa tutkimuksesta:

Nuorten ja varttuneiden yhteistyö työpaikoilla (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) on Tulevaisuuden Suomen tekijät -hankkeen toinen osajulkaisu. Tutkimusaineistona on 37 yksilöhaastattelua vuodelta 2023.

Parivuotinen tutkimushanke (9/2022–12/2024) etsii ratkaisuja työelämän akuutteihin ongelmiin, kuten tekijäpulaan ja polarisaatioon. Työtä rahoittavat Ammattiliitto Pro, Hyvinvointiala HALI, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, oikeusministeriö, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Rakennusteollisuus RT, STTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Teollisuuden palkansaajat TP ja Työeläkevakuuttajat TELA.

Kotisivut:
tulevaisuudensuomentekijat.com (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
X: @tyoelamantekija (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
@e2_tutkimus (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Lisätietoja hankkeesta:

Ville Pitkänen
VTT, tutkimuspäällikkö, E2 Tutkimus
ville.pitkanen@e2.fi
+358 40 7770 869

Lisätietoa tutkimustuloksista:

Aino Heikkilä
YTM, väitöskirjatutkija, E2 Tutkimus
aino.heikkila@e2.fi
+358 44 3028 727


Jaa somessa:

Sinua voisi kiinnostaa

Kaikki ajankohtaiset