Hyppää sisältöön

Missä mennään, Eteläranta? Työnantajapuolen toiminta ja tavoitteet työmarkkinoiden murroksessa

Uusi julkaisu selvittää työnantajapuolen toimintaa ja tavoitteita

Suomalaisilla työmarkkinoilla on tapahtunut ja on tapahtumassa poikkeuksellisia mullistuksia. Teollisuuden palkansaajien uusimmassa julkaisussa historiantutkija, FT Maiju Wuokko käy läpi viimeaikaisen työmarkkinakehityksen taustoja. Wuokko avaa työmarkkinoiden murrosta tarkastelemalla työnantajapuolen toimintaa ja tavoitteenasettelua vuoden 2016 kilpailukykysopimuksesta Orpon hallitusohjelmaan.

FT Maiju Wuokko on liike-elämän poliittiseen toimintaan ja etujärjestöihin erikoistunut poliittisen ja yrityshistorian tutkija. Siksi huomio tässä Missä mennään, Eteläranta? Työnantajapuolen toiminta ja tavoitteet työmarkkinoiden murroksessa -analyysissa kohdentuu juuri työnantajapuolen järjestöihin. Wuokko kertoo, mitä ydintavoitteita suomalaiset työnantajajärjestöt ovat viime vuosina ajaneet, millaisin keinoin ja perusteluin, ja miten menestyksekkäitä ne ovat olleet tavoitteidensa ajamisessa.

Analyysin perusteella työnantajapuolen tavoitelista sisältää ristiriitaisia toiveita: yhtä aikaa hajauttamista ja keskitettyä koordinointia, vientivetoista palkkamallia ja yritystason liikkumavaraa sopimiseen. EK on tavoitellut koordinoitua hajauttamista eli työnantajapolitiikkaa, jossa valta on periaatteessa alakohtaisilla liitoilla, mutta jossa keskusjärjestö valvoo liittojen linjausten yhdenmukaisuutta. Toinen EK:n vaikuttamisen väylä kulkee poliittisten päättäjien ja lainsäädäntöuudistusten kautta, mutta työmarkkinaosapuolten välisistä neuvotteluista ja kompromisseista työnantajat pyrkivät irtautumaan.

Vaatimuksiaan EK on perustellut mm. pyrkimyksellä tuoda Suomi yritysten toimintaympäristönä ”muiden Pohjoismaiden tasolle”. Muista Pohjoismaista on nostettu vain työnantajapuolen intressejä vastaavat piirteet ja unohdettu kokonaisuus tai omalle agendalle vastakkaiset puolet, kuten ruotsalaisten palkansaajien laaja myötämääräämisoikeus ja tulkintaetuoikeus. Lisäksi työnantajajärjestöt ovat vaatineet suomalaisen työmarkkinajärjestelmän päivittämistä ”tälle vuosituhannelle”. Monet työnantajapuolen keskeiset toiveet kuten yritys- tai yksilökohtainen sopiminen, alaspäin joustavat palkat tai lakko-oikeuden rajoittaminen ovat kuitenkin tuttuja kaukaa menneisyydestä. Analyysi kysyy, onko varmaa, että jopa sata vuotta vanhat konstit palvelevat suomalaisia työmarkkinoita parhaalla mahdollisella tavalla 2020-luvun maailmassa tai tulevina vuosikymmeninä.  

Lisätietoja:

Maiju Wuokko, maiju.wuokko@helsinki.fi
Pääsihteeri Merja Jutila Roon, 050 325 4427, merja.jutila-roon@tpry.fi


Analyysi julkaistiin Pohjoismaista poispäin? Suomalainen työmarkkinamalli murroksessa -seminaarissa Helsingissä 7.2.2024. Tekstiä kommentoivat VTT Ilkka Kärrylä Turun yliopistosta ja OTK Lasse Laatunen. Seminaarissa järjestettiin myös ajankohtaisia työmarkkinoita koskevia aiheita käsittelevä paneelikeskustelu. Paneeliin osallistuivat Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, emeritusprofessori, OTT Niklas Bruun Hankenilta, Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren sekä Tutkimusprofessori, PhD Pasi Moisio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Voit katsoa seminaarin tallenteen täältä:


Jaa somessa:

Sinua voisi kiinnostaa

Kaikki ajankohtaiset